Kayıtlar

244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı

243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı

2021 KDV Tevkifat Oranları

242 İştirakler Hesabı

241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı