241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı

 

241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı
241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı

241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı

241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı: Bağlı menkul kıymetlerde  değer azalması tespit edildiğinde, oluşacak zararların karşılanması amacıyla ayrılması gereken karşılıkların takip edildiği pasif karakterli bir hesaptır.

241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığının İşleyişi : Menkul kıymetlerde değer azalması olduğunda ayrılan karşılık muhasebe kaydı yapılırken alacak, değer azalması ortadan kalktığında ise borç olarak kaydedilir.


BORÇ                           ALACAK  

çıkışlar  -                         girişler   +
Örnek : Firma 1.1.2021 tarihinde değeri 2000 tl olan hisse senetlerinin piyasa değeri 1000 tl ye düşmüş ve bu tutar için karşılık ayrılmıştır.

Yapılacak muhasebe kaydı :


                                               BORÇ        ALACAK 

654 Karşılık Giderleri Hs       1000

241 Bağlı M. K. D. D. K.Hs                          1000 


etiketler
241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı,
Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı,
241 Muhasebe Kodu,
Hesap Planı,

Yorumlar

Yorum Gönder