242 İştirakler Hesabı

 

242 İştirakler Hesabı
242 İştirakler Hesabı

242 İştirakler Hesabı

242 İştirakler Hesabı: Firmaların diğer firmaların yöntemine ve ortaklık yapılarına katılmak için edindiği hisse senetleri veya ortaklık paylarının takip edildiği aktif karakterli bir hesaptır.

242 İştirakler Hesabının İşleyişi : Firma iştirak taahhüdünde bulunduğunda muhasebe kaydı yapılırken tutar borç olarak kaydedilir.


BORÇ                           ALACAK  

girişler   +                      çıkışlar  - 
Örnek : Firma 1.1.2021 tarihinde iştirak için  A firmasının çıkarmış olduğu %10 sermaye payını temsil eden 10 000 tl lik hisse senedini satın almıştır.

Yapılacak muhasebe kaydı :


                                             BORÇ        ALACAK 

242 İştirakler Hesabı            10000

102 Bankalar Hesabı                              10000 


etiketler
242 İştirakler Hesabı,
İştirakler Hesabı,
242 Muhasebe Kodu,
Hesap Planı,

Yorumlar

Yorum Gönder