240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı

 

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı: İştirakler hesabında izlenemeyen, uzun vadede elde tutulması amaçlanan hisse senetler dışında kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklarla paraya dönüşme niteliği kaybolduğu için elde tutulan menkul kıymetlerin takip edildiği aktif karakterli bir hesaptır.

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabının İşleyişi : Menkul kıymetler elde edildiğinde veya bu gruba devredilmesi gerektiğinde muhasebe kaydı yapılırken tutar borç olarak kaydedilir.


BORÇ                           ALACAK  

girişler   +                      çıkışlar  -
Örnek : Firma, B firmasının yönetimine katılma hakkını elde etmek için, B firmasının çıkardığı ve % 5 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 10.000 tl lik hisse senedini alıyor.

Yapılacak muhasebe kaydı :


                                                    BORÇ        ALACAK 

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hs  10000

102 Bankalar Hesabı                                     10000 

etiketler
240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı,
Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı,
240 Muhasebe Kodu,
Hesap Planı,

Yorumlar

Yorum Gönder