Kayıtlar

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

179 Taşeronlara Verilen Avanslar Hesabı

170 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri Hesabı

159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı

157 Diğer Stoklar Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı

152 Mamüller Hesabı

151 Yarı Mamüller Hesabı

Tek Düzen Hesap Planındaki Düzenleyici Hesaplar

150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı

139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı

138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

135 Personelden Alacaklar Hesabı

133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı