Kayıtlar

132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı

Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı

126 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı

124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı

2020 Gelir Vergisi Oranları