Kayıtlar

132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı

Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı