Kayıtlar

231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı

229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı

226 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı

Bilanço Nedir? Ayrıntılı Bilanço Örneği

224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı

Muhasebe Gelir Tablosu

222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı

İşten Çıkış İhbar Süreleri Ve Tazminatı Tutarları