Kayıtlar

239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı

2021 Asgari Ücret Ve Kesintileri

237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı

236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

235 Personelden Alacaklar Hesabı

233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı

232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı