Kayıtlar

254 Taşıtlar Hesabı

253 Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı

252 Binalar Hesabı

251 Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı

250 Arazi Ve Arsalar Hesabı

2021 Gelir Vergisi Oranları

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı

248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı