Yayınlar

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı

248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı

2021 Emlak Vergisi Oranları

247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı

2021 İşsizlik maaşı alma şartları

246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı