Kayıtlar

277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

272 Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri Hesabı

271 Arama Giderleri Hesabı

2022 KDV Tevkifat Oranları

269 Verilen Avanslar Hesabı

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı

264 Özel Maiyetler Hesabı