Kayıtlar

279 Verilen Avanslar Hesabı

2022 Gelir Vergisi Oranları

278 Birikmiş Tükenme Payları Hesabı

277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

272 Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri Hesabı

271 Arama Giderleri Hesabı

2022 KDV Tevkifat Oranları

269 Verilen Avanslar Hesabı