Kayıtlar

252 Binalar Hesabı

251 Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı

250 Arazi Ve Arsalar Hesabı

2021 Gelir Vergisi Oranları

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı

248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı

2021 Emlak Vergisi Oranları

247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı