Kayıtlar

281 Gelir Tahakkukları Hesabı

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

279 Verilen Avanslar Hesabı

2022 Gelir Vergisi Oranları

278 Birikmiş Tükenme Payları Hesabı

277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

272 Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri Hesabı

271 Arama Giderleri Hesabı