Kayıtlar

263 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Hesabı

2022 Emlak Vergisi Oranları

262 Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri Hesabı

2022 Asgari Ücret Ve Kesintileri

261 Şerefiye Hesabı

260 Haklar Hesabı

259 Verilen Avanslar Hesabı

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı