Kayıtlar

Klavyede ALT Tuşu İle Yapılan İşaretler

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabı

110 Hisse Senetleri Hesabı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı