Kayıtlar

221 Alacak Senetleri Hesabı

220 Alıcılar Hesabı

199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı

198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı

197 Sayım Ve Tesellüm Noksanları Hesabı

196 Personel Avansları Hesabı

195 İş Avansları Hesabı

193 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar Hesabı

192 Diğer Kdv Hesabı

191 İndirilecek Kdv Hesabı

190 Devreden Kdv Hesabı