Kayıtlar

247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı

2021 İşsizlik maaşı alma şartları

246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı

245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı