Kayıtlar

101 Alınan Çekler Hesabı

100 Kasa hesabı