Kayıtlar

251 Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı

250 Arazi Ve Arsalar Hesabı

2021 Gelir Vergisi Oranları

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı