249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı
249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı: Diğer mali duran varlıkların değer azalmaları için ayrılan karşılıkların takip edildiği pasif karakterli bir hesaptır.

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabının İşleyişi : Ayrılan karşılıklar muhasebe kaydı yapılırken bu hesaba alacak olarak kaydedilir.


BORÇ                               ALACAK  

çıkışlar  -                            girişler   +                          Örnek : Firmada bulunan uzun vadeli tahvillerin değeri 80000 tl dir, daha sonra borsa değerinin 50000 tl ye düştüğü anlaşılmış ve karşılık ayrılmıştır.

Yapılacak muhasebe kaydı :                                                            BORÇ        ALACAK 

654 Karşılık Giderleri Hesabı              30000

249 Diğer M. D. V.K. Hs                                           30000
                                                             
80000-50000=30000 değer düşüklüğüetiketler
249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı,
Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı,
249 Muhasebe Kodu,
Hesap Planı,

Yorumlar

Yorum Gönder