2021 Gelir Vergisi Oranları

 

2021 Gelir Vergisi Oranları
2021 Gelir Vergisi Oranları

Gelir Vergisi 

Gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan dolaysız bir vergidir. 

Gelir vergisi, gelir vergisi beyannamesi ile ödenir. Gelir vergisi beyannamesi, Mart ayının 25 i akşamına kadar verilir. 

Gelir vergisi her yıl 2 eşit taksitte ödenir birinci taksit Mart ayı sonuna kadar, ikinci taksit ise Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.


Gelir Kavramına Giren Kazanç ve İratlar 


-Ücretler
-Serbest meslek kazançları
-Menkul sermaye iratları
-Gayrimenkul sermaye iratları
-Ticari kazançlar
-Zirai kazançlar
-Diğer kazanç ve iratlar2021 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi


Gelir dilimi Vergi oranı
24.000 TL’ye kadar % 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için  3.600 TL, fazlası % 20
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası % 27
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası                     % 35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası  % 40
2021 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi


Gelir dilimi                                                                            Vergi oranı
24.000 TL’ye kadar                                                                      % 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası % 20
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası % 27
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası                  % 35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL fazlası % 40

#etiketler
Gelir Vergisi Oranları ,
2021 Gelir Vergisi Oranları ,
Ücret Gelir Vergisi Oranları ,
Ücret Dışı Gelir Vergisi Oranları ,

Yorumlar

Yorum Gönder