239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı

 

239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı
239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı

239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı

239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı: Teminatlı alacaklarda teminat tutarını aşan kısımlar için, uzun vadeli senetli ve senetsiz diğer alacakların tahsil edilememe risklerine karşı ayrılan karşılıkların takip edildiği pasif karakterli bir hesaptır.

239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabının İşleyişi : Şüpheli alacaklar için ayrılan tutar muhasebe kaydı yapılırken alacağa, alacakların tahsil edilmesinde ise tutar borca kaydedilir.


BORÇ                           ALACAK  

çıkışlar  -                         girişler   +   
Örnek : Firma 31.12.2021 tarihinde 3.000 tl tutarındaki bir ticari faaliyetten olmayan uzun vadeli alacağının ödenmediği için dava açmış ve alacağı şüpheli hale getirmiştir.

Yapılacak muhasebe kaydı :


                                                    BORÇ        ALACAK 

138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hs   3000

236 Diğer Alacaklar Hs                                        3000 


                                                   BORÇ        ALACAK 

654 Karşılık Giderleri Hs              3000

239 Şüpheli D.Alacaklar Karş. Hs                  3000 

etiketler
239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı,
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı,
239 Muhasebe Kodu,
Hesap Planı,

Yorumlar

Yorum Gönderme