122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı
122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı : Alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının takip edildiği pasif karakterli bir hesaptır.

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının İşleyişi : Dönem içinde alacak senetleri reeskontu hesabı borçlandırılır , dönem sonunda ise alacak olarak kaydedilir.


BORÇ                                ALACAK  

çıkışlar   -         
                     girişler  +        
Örnek : Firma, dönem sonunda alacak senetleri için 1.000 tl reeskont hesaplamıştır.

Yapılacak muhasebe kaydı :


                                                   BORÇ      ALACAK 

657 Reeskont faiz giderleri         1000

122 Alacak senetleri reeskontu                     1000 

etiketler
122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı,
Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı,
122,

Yorumlar

Yorum Gönder