280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

 

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı: İçinde bulunulan döneme işlenen gelecek döneme ait ödenen giderlerin takip edildiği aktif karakterli bir hesaptır.

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabının İşleyişi : Gelecek yıllara ait giderler muhasebe kaydı yapılırken bu hesaba borç olarak kaydedilir.


BORÇ                               ALACAK  

girişler   +                           çıkışlar  -
Örnek : Firma, 01.09.2022 yılında işyeri kirası olarak aylık 10000 tl den 1 yıllık kira bedeli olan 120000 tl yi peşin ödemiştir.

Yapılacak muhasebe kaydı :

         2022                                  2023          

4 aylık kira 40000             8 aylık kira 80000

                                                              BORÇ        ALACAK 

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hs      40000

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hs      80000

100 Kasa Hs                                                           120000


etiketler
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı,
Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı,
280 Muhasebe Kodu,
Hesap Planı,


Yorumlar