279 Verilen Avanslar Hesabı

279 Verilen Avanslar Hesabı
279 Verilen Avanslar Hesabı

 

279 Verilen Avanslar Hesabı


279 Verilen Avanslar Hesabı : Özel tükenmeye tabi varlıklar için verilen avansların takip edildiği aktif karakterli bir hesaptır.

279 Verilen Avanslar Hesabının İşleyişi : Muhasebe kaydı yapılırken yapılan avans ödemeleri borç olarak, varlıklar alındığında ise alacak olarak kaydedilir.BORÇ                           ALACAK  

girişler   +                       çıkışlar  -Örnek : Firma, bir taş ocağının kullanıma uygun olup olmadığını araştırması için ilgili firmaya 5.000 tl avans ödenmiştir.

Yapılacak muhasebe kaydı :


                                           BORÇ           ALACAK 

279 Verilen Avanslar Hs      5000

100 Kasa Hs                                            5000


etiketler
279 Verilen Avanslar Hesabı,
Verilen Avanslar Hesabı,
279 Muhasebe Kodu,
Hesap Planı,

Yorumlar