2022 Gelir Vergisi Oranları

2022 Gelir Vergisi Oranları
2022 Gelir Vergisi Oranları


2022 Gelir Vergisi Oranları

Gelir Vergisi 

Gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan dolaysız bir vergidir. 

Gelir vergisi, gelir vergisi beyannamesi ile ödenir. Gelir vergisi beyannamesi, Mart ayının 25 i akşamına kadar verilir. 

Gelir vergisi her yıl 2 eşit taksitte ödenir birinci taksit Mart ayı sonuna kadar, ikinci taksit ise Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.


Gelir Kavramına Giren Kazanç ve İratlar 


-Ücretler
-Serbest meslek kazançları
-Menkul sermaye iratları
-Gayrimenkul sermaye iratları
-Ticari kazançlar
-Zirai kazançlar
-Diğer kazanç ve iratlar2022 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi


Gelir dilimi Vergi oranı
32.000 TL’ye kadar % 15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için  4.800 TL, fazlası % 20
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası % 27
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası                     % 35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası  % 40
2022 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi


Gelir dilimi Vergi oranı
32.000 TL’ye kadar % 15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için  4.800 TL, fazlası % 20
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası % 27
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası                     % 35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası  % 40

#etiketler
Gelir Vergisi Oranları ,
2022 Gelir Vergisi Oranları ,
Ücret Gelir Vergisi Oranları ,
Ücret Dışı Gelir Vergisi Oranları ,

Yorumlar

Yorum Gönder