271 Arama Giderleri Hesabı

 

271 Arama Giderleri Hesabı
271 Arama Giderleri Hesabı

271 Arama Giderleri Hesabı

271 Arama Giderleri Hesabı : Firmanın maden aramaları için yaptığı giderlerin takip edildiği aktif karakterli bir hesaptır.

271 Arama Giderleri Hesabının İşleyişi: Yapılan giderler muhasebe kaydı yapılırken bu hesaba borç olarak kaydedilir.BORÇ                             ALACAK  

girişler   +                        çıkışlar  -
Örnek : Firma, 01 01 2022 tarihinde 
1000 + %18 kdv tutarında maden arama işleri için harcama yapmıştır.

Yapılacak muhasebe kaydı :
                                         BORÇ           ALACAK 

271 Arama Giderleri Hs    1000

191 İndirilecek Kdv Hs      180

100 Kasa Hesabı                                       1180
   

etiketler
271 Arama Giderleri Hesabı,
Arama Giderleri Hesabı
Hesap Planı,
271 Muhasebe Kodu,

Yorumlar

Yorum Gönder