248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı

248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı
248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı

248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı

248 Diğer Mali Duran Varlıklar HesabıDiğer mali duran varlıkların takip edildiği aktif karakterli bir hesaptır.

248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabının İşleyişi :Diğer mali duran varlıklarda giriş olduğunda muhasebe kaydı yapılırken hesaba borç olarak, çıkış olduğunda ise alacak kaydedilir.


BORÇ                               ALACAK  

girişler   +                           çıkışlar  -
Örnek : Firma, 01.01.2020 tarihinde uzun vadeli yatırım amacı ile A firmasının çıkarmış olduğu 20 000 tl tutarındaki tahvili bankadan almıştır.

Yapılacak muhasebe kaydı :                                            BORÇ         ALACAK 

248 Diğer Mali Duran          20000
Varlıklar Hesabı

102 Bankalar Hs                                        20000
etiketler
248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı,
Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı,
248 Muhasebe Kodu,
Hesap Planı,

Yorumlar

Yorum Gönder